Social Welfare Department > BIHAR BAL ADHIKAR SANRAKSHAN AAYOG
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
IAS SECRETARYSRI YOGENDRA BHAKT
B.A.SDEPUTY SECYSRI. ASHOK KUMAR JHA
C.D.P.OA.OSMT. SANGITA KUMARI
B.S.S.SP.ASRI. RAJENDRA CHAUHAN
B.S.S.SP.ASRI. VIBHUTI BHUSHAN
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY