Muzaffarpur > Health & Family Welfare
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
..AJAY PRASAD SINGH
..AKLU RAI
..ANANT KUMAR
..BIBHA KUMARI
..CHANDRAKALA DEVI
..DR BINAY KUMAR
..GANESH PRASAD SINGH
..JYOTI NARAYAN
..KUSUM KUMARI
..LAXMI KUMARI
..MADHURI DEVI
..MADHURI KUMARI
..MIRA KUMARI
..MITHILESH DEVI
..PRABHA DEVI
..PREMLATA KUMARI
..RAGNI VERMA
..RAKESH KUMAR
..RAMESH KUMAR
..ROSY ELIYAS
..SAMRENDRA SINGH RAKESH
..SHIVPATI DEVI
..SUDHIR KUMARSINGH
..VEENA KUMARI
.MEDICAL OFFICER PROMOTED TOCMO AFTER DYNAMIC ACPALOK KRISHN SAHAI
A DRADE NURSHA DRADE NURSHMALA NIRALI
A GRADE NURSEA GRADE NURSEUSHA KUMARI
A N MA N MANITA KUMARI
A N MA N MASHA KUMARI
A N MA N MBABITA KUMARI
A N MA N MBIBHA KUMARI
A N MA N MBINDU KUMARI
A N MA N MCHANDA DEVI
A N MA N MGAYATRI KUMARI
A N MA N MGEETA SINHA
A N MA N MHINDVASHANI SHARMA
A N MA N MINDU KUMARI KARN
A N MA N MKRISHNA DEVI
A N MA N MKUMARI SANGEETA
A N MA N MMANJU KUMARI
A N MA N MMANORMA KUMARI
A N MA N MMEENA KUMARI
A N MA N MMINA KUMARI
A N MA N MMINA KUMARI
A N MA N MMIRA JHA
A N MA N MNALINI SHARMA
A N MA N MNIRMALA DEVI
A N MA N MPRITI
A N MA N MPUSHPA KUMARI
A N MA N MRANJANA KUMARI
12345678910...
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY