Nawada > Health & Family Welfare
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
..CHOTE LAL SINGH
AGNA.G.NKALPANA KUMARI
AGNA.G.NLAKSHAIMNI DEVI
AGNA.G.NSHAILA DEVI
AGNA.G.NSHILA KUMARI
ANMA.N.M BHAWANI KUMARI
ANMA.N.MASHA SINHA
ANMA.N.MBASANTI DEVI
ANMA.N.MBIMLA KRI
ANMA.N.MDAYAMANTI DEVI
ANMA.N.MGYANTI KRI
ANMA.N.MKAMLA KUMARI
ANMA.N.MKAMLA KUMARI
ANMA.N.MKANTI KRI
ANMA.N.MKIRAN KRI
ANMA.N.MKRUNA KRI
ANMA.N.MKUMARI SUNAINA
ANMA.N.MMANJU DEVI
ANMA.N.MMANJU KRI
ANMA.N.MMANJU KUMARI
ANMA.N.MMANORAMA KRI
ANMA.N.MMANTI KUMARI
ANMA.N.MMANTI KUMARI
ANMA.N.MMEERA YADAV
ANMA.N.MMINA DEVI
ANMA.N.MNILAM KUMARI
ANMA.N.MPHULPATI DEVI
ANMA.N.MPRABILA KRI
ANMA.N.MRABILA KRI
ANMA.N.MRENU VARMA
ANMA.N.MSAROJ KUMARI
ANMA.N.MSIHANTI KUMARI
ANMA.N.MSUDHA KUMARI
ANMA.N.MSUNILA KUMARI
ANMA.N.MUSHA KRI
ANMA.N.MUSHA SINHA
ANMA.N.MVEENA DEVI
ANMA.N.MVINA KUMARI
ANMA.N.M.ANJANA KUMARI
ANMA.N.M.ARUNA KUMARI
ANMA.N.M.ASHA DEVI
ANMA.N.M.BABI KUMARI
ANMA.N.M.BABITA KUMARI
ANMA.N.M.BIMLA KUMARI
ANMA.N.M.CHANDRAWATI KUMARI
ANMA.N.M.GITA KUMARI
ANMA.N.M.INDRA KUMARI
ANMA.N.M.INDUL KUMARI
ANMA.N.M.KANCHAN DEVI
ANMA.N.M.KANCHAN KUMARY
12345678910
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY