Nawada > Panchayati Raj
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
CLERKCLERKSATISHCHANDRA RAJAK
CLERKCLERKSRI MAHESH RAJAK
CLERKCLERKSRI TALKESHWAR PATHAK
CLERKHEAD CLERKSRI MATHURA PRASAD
DRIVERJEEP DRIVERAVDESH KUMAR
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY