Disaster Management
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
IASADDITIONAL SECRETARYRAJEEV KUMAR SINGH
BASJOINT SECRETARYRAMESH CHANDRA SINGH
BASDEPUTY SECRETARYRAM SHANKAR SINGH
BIHAR SECRETARIAT SERVICESUNDER SECRETARY SACHIDANAND CHOUDHARY
BASOSDSANDEEP KUMAR
BASOSDSRI GAGAN
BASOSDSRI VIPIN KUMAR RAI
STENOGRAPHERPRINCIPAL PRIVATE SECRETARYSRI SANJEEVAN PRASAD
STASTICSTATISTICAL OFFICERSRI MANORANJAN KUMAR
BIHAR SECRETARIAT SERVICESECTION OFFICERSRI ASHOK KUMAR
BIHAR SECRETARIAT SERVICESECTION OFFICERSRI AWADHESH KUMAR
BIHAR SECRETARIAT SERVICESECTION OFFICERSRI KAUSHAL KUMAR VERMA
BIHAR SECRETARIAT SERVICESECTION OFFICERSRI PREM CHAND
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI BINDESHWARI RAJAK
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI GEORGE FRANKLIN BAXLA
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI GOURI SHANKAR PRASAD
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI KUMAR VIJAYENDRA
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI MUKESH KUMAR VERMA
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI SANJAY KUMAR
BIHAR SECRETARIAT SERVICEASSISTANT SRI SUDHIR MINJ
STENOGRAPHERPERSONAL ASSISTANTSRI ARJUN PRASAD
STENOGRAPHERPERSONAL ASSISTANTSRI UMASHANKAR SINGH
STENOGRAPHERPRIVATE SECRETARYSRI LALIT KUMAR SRIVASTAV
STENOGRAPHERSTENOGRAPHERSRI AMAR CHANDRA VERMA
BIHAR CLERICAL SERVICEU.D.CSRI MUKUL MANI SINGH
BIHAR CLERICAL SERVICEU.D.CSRI RAJIV KUMAR SINHA
BIHAR SECRETARIAT SERVICEU.D.CSRI RAGHUPATI NATH SAHAY
BIHAR SECRETARIAT SERVICEL.D.CSMT. SUDHA KUMARI
BIHAR SECRETARIAT SERVICEL.D.CSMT.PUNITA KUMARI
BIHAR SECRETARIAT SERVICEL.D.CSMT.USHA KUMARI
BIHAR CLERICAL SERVICECASHIERSRI ASHOK KUMAR SINHA
BIHAR CLERICAL SERVICECLERKSRI RAM KUMAR JHA
DRIVERDRIVERSRI PRABHASH CHANDRA
DRIVERDRIVERSRI RAJENDRA CHOUDHARY
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY