GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT > GAYA
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENTINDIAN ADMINISTRATIVE SERVICECOMMISSIONERRAJEEV KUMAR KHANDEWAL
DIST. ESTABLISHMENT, GAYAINDIAN ADMINISTRATIVE SERVICEDISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR, GAYASMT. BANDANA PREYASHI
DRDA, GAYAINDIAN ADMINISTRATIVE SERVICEDEPUTY DEVELOPMENT COMMISSIONER SHRI G.D. SINGH
DIST. ESTABLISHMENT, GAYAINDIAN ADMINISTRATIVE SERVICEASSISTANT DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR, GAYASRI RAHUL KUMAR
DRDA, GAYABIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEDIRECTOR AC/ ADM. & SELF EMPLOYMENT,GAYASHRI SUNIL KUMAR
DRDA, GAYABIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEDIRECTOR NEP GAYASHRI R.K. JHA
S.D.O. OFFICE TEKARIBIHAR ADMINISTRATIVE SERVICESUB DIVISIONAL OFFICER,TEKARIRAKESH KUMAR
SUB- DIVISIONAL OFFICE, SHERGHATIBIHAR STATE SERVICESSUB DIVISIONAL OFFICER,SHERGHTISUDHIR KUMAR
COMMISSIONER OFFICEBIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE DEPUTY COLLECTORTANWIRUL QAMAR
COMMISSIONER OFFICEBIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEREGIONAL DEVELOPEMENT OFFICER,MAGADH DIV,GAYADEYA SHANKAR BAHADUR
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENTBIHAR SECRETARIAT SERVICEprinicipal private seceratoryMUNESHWAR CHOUDHARY
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTAMAR NATH
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTCALEMENT TOPNO
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTGANESH THAKUR
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTMD. ZAFAR ALAM
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTSANJAY KUMAR
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTSHRIMATI AMITA KANT
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTSIKANDAR DAS
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTSRI NARESH RAUT
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATE SERVICESASSISTANTUMESH MAHTO
COMMISSIONER OFFICEBIHAR STATICIAL SERIVCESSECTION OFFICERADITYA KUMAR PODDAR
COMMISSIONER OFFICECOMMISSIONARYRECORD KEEPARKUMAR BRIJ LAL
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADRECAR DRIVERGAURI SHANKAR PRASAD,
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADRECLERKSHRIMATI PUJA MISHRA
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADREJEEP DRIVERBHARAT PD.
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADRESTATICAL COMPLERMD. RASHID ALI
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADRESTENO TYPISTHARIKIRTAN PRASAD
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADREU.D.CSRI BADRI NARAIN
COMMISSIONER OFFICEDISTRICT CADREU.D.CSURESH PD. BHAGAT
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY