HEALTH AND FAMILY WELFARE > NAWADA
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
CIVIL SURGEON OFFICEBIHAR HEALTH SERVICECIVIL SURGEON NAWADADR. MADHESHWAR PD. SHARMA
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MBABITA KUMARI
H.S.C. PUNTHERA.N.M.A.N.MBHAWANI KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MBIMLA KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MINDU KUMARI
H.S.C. BERAUTAA.N.M.A.N.MKAMLA KUMARI
ADD. P.H.C. KHANWAA.N.M.A.N.MKANTI KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MKIRAN KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MKUMARI MAHAPATI
ACMO OFFICE, NAWADA.A.N.M.A.N.MKUMARI PUSPANJALI CHURASIYA
H.S.C. KONIWARA.N.M.A.N.MLALEETA KUMARI
ADD. P.H.C. DERGAONA.N.M.A.N.MMALTI DEVI
H.S.C. RAMPURA.N.M.A.N.MMANJU KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MNILAM KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MPANCHA DEVI
P.H.C. NARHATA.N.M.A.N.MPERTEEMA KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MPRAVILA KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MPUSHPA KUMARI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MRAJKUMARI SINHA
H.S.C. CHHOTIPALIA.N.M.A.N.MREETA SINHA
H.S.C. HASAPURA.N.M.A.N.MRENU VERMA
P.H.C. NARHATA.N.M.A.N.MSANJAY KUMAR SINGH
P.H.C. NARHATA.N.M.A.N.MSARSWATI DEVI
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MSARSWATI SINHA
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MSAVITA SINHA
PHC SADAR BLOCKA.N.M.A.N.MSHARDA KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT MANORMA KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT RAJKUMARI SINHA
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT SARTI KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT SHANTI DEVI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT SHOBHA KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT. ANJU KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT. CHAMPA KUMARI
APHC PHOOLDIHA.N.M.A.N.MSMT. GYANTI KUMARI
SADAR HOSPITAL, NAWADAA.N.M.A.N.MSMT. INDU KUMARI
12345678910...
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY