KISHANGANJ > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTSANJEEV KR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTZAHIRUL HASAN
KISHANGANJ NAGAR PARISADCLERKHEAD ASSTARUP KR SINGH
KISHANGANJ NAGAR PARISADCLERKHEAD ASSTDEVNARAYAN PRASAD SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADCLERKHEAD CLERKBHANU KR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARDILIP KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARKAILASH SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARPRASHANT KAR
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARRAJENDRA SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAX DAROGATAX DAROGASUMAN KR SAHA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY