Year - 2014
JAMUI > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
NAGAR PARISHADCLERICL SERVICESClerkSANTOSH PRASAD
NAGAR PARISHADCLERICL SERVICESClerkTRIPURI THAKUR
NAGAR PARISHADINSPECTORINSPECTORARUN KUMAR CHOUDHARY
NAGAR PARISHADSANITARY ISPECTORSANITARY ISPECTORMD SAGHIR AHMAD
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY