Year - 2014
KISHANGANJ > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTSANJEEV KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTZAHIRUL HASAN
KISHANGANJ NAGAR PARISADCLERKHEAD ASSTAROOP KUMAR SINGH
KISHANGANJ NAGAR PARISADCLERKHEAD CLERKBHANU KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARDILIP KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARKAILESH SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARPRASANT KAR
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARRAJENDRA SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAX DAROGHATAX DAROGASUMAN KUMAR SAHA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY