Year - 2014
KISHANGANJ > NAGAR PANCHAYAT
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJCLERKHEAD CLERKRAM KARAN SINGH
NAGAR PANCHYAT BAHADURGANJTAX DAROGHATAX DAROGAMD NAYEEM AKHATAR
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHATAX DAROGAPRAMOD KUMAR SINGH
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTOWN MANAGERTOWN MANAGERAZFAR ISLAM
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY