Year - 2014
KISHANGANJ > PANCHAYATI RAJ
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
D.P.R.O.,KISHANGANJ BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEDISTRICT PANCHYAT RAJ OFFIER.,KISHANGANJ KALIMUDDIN AHMAD
D.P.R.O.,KISHANGANJ BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEDPROSATYA NARAYAN MANDAL
D.P.R.O.,KISHANGANJ CLERKUPPER DIVISION CLERKNITYANAND MISHRA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY