Year - 2014
BIHAR RAJYA JAL PARSHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ADMINISTRATIVE SERVICESECRETARYABHAY RAJ
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEASS. ENG. ARUN KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEASS. ENG. DILIP KUMAR CHAUDHAY
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEASS. ENG. NARESH KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEASS. ENG. RAKESH KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEASS. ENG. RAM BAJJU CHOUDHARY
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.ASHOK KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.BAJID ALI ANSARI
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.KUMAR MANOJ NATH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.MITHILESH KR. SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.MUNISH CHANDRA JHA
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.NASIM AKHTAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEEXE. ENG.SANJAY KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.ABHAY KR. SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.AJAY KR. THAKUR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.BAIJNATH PRASAD
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.PRABHAKAR PANDAY
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.PRAMODE KR. PANDAY
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.RAJ KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.RAM BALAK RAM
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENG.SATYADEV PD. SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICESUP. ENGSUDHIR KUMAR SINHA
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR ENGINEERING SERVICESUP. ENG.ANIL KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADSECTION OFFICERRAJ KISHOR SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADU.D.C.ASHOK KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADU.D.C.RAM UDIT PD.
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADU.D.C.RANJIT KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADU.D.C.SATRUDHAN ROY
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADL.D.C.AJAY RANJAN
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADL.D.C.ANIL KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADL.D.C.LOKNATH KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADL.D.C.RAMESH KUMAR
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADACCOUNTS CLERKBALENDRA NARAYAN SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADACCOUNTS CLERKRAM CHAWI SINGH
BIHAR RAJYA JAL PARSHADBIHAR RAJYA JAL PARSHADACCOUNTS CLERKSUBODH KUMAR
12
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY