Year - 2015
KISHANGANJ > NAGAR PANCHAYAT
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHAHEAD CLERKRAM KARAN SINGH
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHATAC DAROGAPRAMOD KUMAR SINGH
NAGAR PANCHYAT BAHADURGANJTAX DAROGHATAX DAROGAHMD NYEEM AKHTAR
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY