Year - 2017
KISHANGANJ > ANIMAL AND FISHERY RESOURCES
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SCLERK KISHANGANJMD INTEKHAB ALAM
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SL.S.A BAHADURGANJSACHIDANAND BISHWAS
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SL.S.A KISHANGANJ VISHNU KR PASWAN
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SL.S.A KISHANGANJ MD RAGHIB
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SL.S.A THAKURGANJNARAD PRASAD
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.SS.A.H.O KISHANGANJ DR.ARVIND KUMAR
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.ST.V.O KOCHADAMAN DR.BISHESHWAR PRASAD
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.ST.V.O POTHIA DR.VINAY KUMAR BHARTI
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.ST.V.O AZADNAGARDR.SANJEEV KUMAR SIHNA
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.ST.V.O BAHADURGANJDR.SATYA NARAYAN YADAV
S.A.H.O KISHANGANJ B.V.ST.V.O BELWADR. DILIP KUMAR BAITHA
DISTREICT DAIRY DEVELOPMENT OFFICER,KISHANGNJBIHAR ANIMAL HUSBANDRY SERVICEDISTRCT DAIRY DEVELOPMENT OFFICER,KISHANGNJARJUN PRASAD
DISTREICT DAIRY DEVELOPMENT OFFICER,KISHANGNJBIHAR DAIRY SERVICE TECHNICALDAIRY FIELD OFFICER,KISHANGANJSHIV NARAYAN SINGH
CIRCLE OFFICE,KOCHADHAMANCLERICAL SERVICECLERKASHOK KUMAR SAHANI
DISTRICT FISHERY OFFICER CUM CEO KISHANGANJCLERICAL SERVICESCLERKRUDRA KANT JHA RAVI
DISTRICT FISHERY OFFICER CUM CEO KISHANGANJCLERICAL SERVICESUPPER DIVISION CLERK,KISHANGANJRANJEET SAHAY
DISTRICT FISHERY OFFICER CUM CEO KISHANGANJDISTRICT FISHERY OFFICER CUM CEO KISHANGANJDISTRICT FISHERY OFFICER CUM CEO KISHANGANJBIMAL KUMAR MISHRA
DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICE KISHANGANJSUPERVISORY ASSISTANT ANIMAL HUSBANDRY OFFICER KISHANGANJANIL KUMAR
DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICE KISHANGANJSUPERVISORY DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICERKISHANGANJDR. SANJAY KUMAR
DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICE KISHANGANJSUPERVISORY HUSBANDRY ASSISTANT KISHANGANJBABLU PRASAD RAJAK
SUB DIVISIONAL ANIMAL HUSBANDRY OFFICE KISHANGANJVETERINARY SURGEONVETERINARY SURGEONDR NIRANJAN KUMAR
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY