Year - 2017
KISHANGANJ > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
KISHANGANJ NAGAR PARISADBIHAR ADMINISTRATIVE SERVICEEXCUTIVE OFFICERSRI BINOD KUMAR
KISHANGANJ NAGAR PARISADMUNCIPLE COUNSILASSISTANTSRI SANJEEV KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADMUNCIPLE COUNSILASSISTANTSRI ZAHIRUL HASAN
KISHANGANJ NAGAR PARISADMUNCIPLE COUNSILTAHSILDARSRI KAILASH SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADMUNCIPLE COUNSILTAX COLLECTORDIRAJ KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADMUNCIPLE COUNSILTAX DAROGASRI SUMAN KUMAR SAHA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY