Year - 2017
KISHANGANJ > NAGAR PANCHAYAT
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
NAGAR PANCHYAT BAHADURGANJTAX DAROGHAEXCUTIVE OFFICERLALIT KUMAR JHA
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHAEXCUTIVE OFFICERRATINDRA KUMAR TRIPATHI
NAGAR PANCHYAT BAHADURGANJTAX DAROGHAHEAD CLERKPHUL KUMAR RAY
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHAHEAD CLERKRAM KARAN SINGH
NAGAR PANCHYAT BAHADURGANJTAX DAROGHATAX DAROGAMD NAYEEM AKHTER
NAGAR PANCHYAT THAKURURGANJTAX DAROGHATAX DAROGAPRAMOD KUMAR SINGH
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY