Year - 2017
KISHANGANJ > RURAL WORKS DEPARTMENT
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERABDUL JABBAR
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERLAL BAHADUR PRASAD
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEEXCUTIVE ENGINEERVINOD KUMAR
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEJEANWARUL HAQUE
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEJERAJIV RANJAN KUMAR
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ACCOUNTS OFFICERMD SABAHUR RAHMAN
R.W.D W.C KISHANGANJBIHAR ENGINEERING SERVICESUPERITENDENT ENGINEERRAJIV RANJAN SHARMA
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1CLERICAL SERVICESACCOUNTS CLERKPANKAJ KUMAR
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1CLERICAL SERVICESACCOUNTS CLERKSANJAY PRASAD
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1CLERICAL SERVICESCORRESPONDENCE CLERKANIL KUMAR
R.W.D W.C KISHANGANJCLERICAL SERVICESCORRPESDENCE CLERKRAMAN KUMAR JHA
R.W.D W.C KISHANGANJCLERICAL SERVICESCORRPESDENCE CLERKSANJEEV KUMAR SINHA
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1DRIVERDRIVERKAMAL KUMAR SINGH
RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION KISHANGANJ .1DRIVERJEEP DRIVERPREM LAL SAHA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY