Year - 2018
SHEOHAR
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
SADAR HOSPITAL SHEOHARA.N.MA.N.M.ANURADHA KUMARI
PHC TARIYANI A.N.MA.N.M.MEENU KUMARI
PHC TARIYANI A.N.MA.N.M.PREM LATA KUMARI
SADAR HOSPITAL SHEOHARA.N.MA.N.M.SWEETA WALTER
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERARVIND KUMAR
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERDHARMENDRA KUMAR RAMAN
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERDINESH CHANDRA GUPTA
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERGAURISHANKAR TANTI
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERPANKAJ PANJIKAR
ABHIYOJAN OFFICE, SHEOHARABHIYOJAN SERVICEANUMANDAL ABHIYOJAN OFFICERSATY PRAKASH
RWD WORKS DIVISION SHEOHARACCOUNT CLERKSR. ACCOUNT CLERK RAUSHAN KUMAR
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMDROATI DEVI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMFULMANI TIGA
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMKUMARI ANJANI SINHA
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMMAYANTI KUJUR
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMMIRA KUMARI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMMUNNI KUMARI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMNALA TIRKI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMNILAM KUMARI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMPRAMILA DEVI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMPRAMITA KUMARI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMSHIV DULARI SINHA
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMSIMA KUMARI
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR ANMANMUMA KUMARI
KALAVATI JIYALAL H/S AMBAKALAASSISTANT TEACHERASSISTANT TEACHERMD. MISBAH ALAM
KALAVATI JIYALAL H/S AMBAKALAASSISTANT TEACHERCLERKMD. ASLAM
M.I. DIVISION SHEOHARB.E.S. ASSISTANT ENGINEERARVIND KUMAR
M.I. DIVISION SHEOHARB.E.S. ESTIMATING OFFICERSHIV KUMAR PRASAD
B.H.G SHEOHAR B.H.G COMPANY COMMANEDNT MUZAFFAR HASSAN
B.H.G SHEOHAR B.H.G COMPANY COMMANEDNT NARESH KUMAR JHA
B.H.G SHEOHAR B.H.G COMPANY COMMANEDNT SACHENDRA KUMAR
DISTRICT SOIL TESTING LABORATORYBASSASSISTANT RESEARCH OFFICERNANDOO THAKUR
DISTRICT SOIL TESTING LABORATORYBASSASSISTANT RESEARCH OFFICERSATYENDRA KUMAR
DISTRICT SOIL TESTING LABORATORYBASSASSISTANT RESEARCH OFFICERUDAY SHANKAR
PRIMARY HEALTH CENTRE SHEOHAR BEE BEE SANJAY KUMAR
12345678910...
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY