BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM > BHAGALPUR
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMACCOUNTANTACCOUNTANTSAROJ KUMAR MISHRA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERAJAY KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERRAJ KISHORE RAJESH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERSANJAY KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR SUBORDINATE ENGINEERING SERVICEJunior EngineerABINASH KUMAR SHARMA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR SUBORDINATE ENGINEERING SERVICEJunior EngineerANIL KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR SUBORDINATE ENGINEERING SERVICEJunior EngineerAVINASH KUMAR
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMBIHAR SUBORDINATE ENGINEERING SERVICEJunior EngineerHARENDRA PRASAD SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMCLERKClerkMITHLESH KUMAR SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMDRAFTSMANDRAFTSMANJANARDAN PRASAD SINGH
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMDRAFTSMANDRAFTSMANNIRANJAN KUMAR
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMDRAFTSMANDRAFTSMANSURYA KANT MISHRA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAMTRASER GUARDTRASER GUARDNIL KAMAL MUNDA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY